Stichting Keijlijn Amersfoort is een 100% vrijwilligersorganisatie die als doelstelling heeft:

  • Het niet-commercieel exploiteren van een toeristische Stadsrondrit “Ontdek Amersfoort vanuit de toeristen-trein”

  • Het bieden van zinvol vrijwilligerswerk aan vijftigplussers bij de uitvoering van het hiervoor genoemde doel.

  • Het bieden en/of stimuleren van ander zinvol vrijwilligerswerk voor vijftigplussers in Amersfoort en omgeving, bij voorkeur op het gebied van recreatie en toerisme.

  • Het (financieel) ondersteunen van andere vrijwilligersorganisaties in de sector toerisme en recreatie.

  • Amersfoort promotie